Strona główna

Organizacja Pracodawców Motoryzacyjnych MOVEO zrzesza przedstawicieli firm usługowych z branży motoryzacyjnej.

Jej głównym zadaniem jest wspieranie branży warsztatowej w wielu aspektach działalności jak na przykład ochrona przedsiębiorstw przed wadliwymi regulacjami prawnymi, które ich dotykają.

MOVEO reprezentuje środowisko warsztatowe przed odpowiednimi urzędami – od gmin po ministerstwa oraz Sejm. Istotną rolą Moveo jest współpraca z przedstawicielami urzędów, którzy niejednokrotnie nie mają możliwości zdobycia informacji, niezbędnych do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawach istotnych dla branży motoryzacyjnej.

Prawo zmienia się w kierunku zwiększania ochrony interesów kierowców. Warsztaty muszą więc stale podwyższać oferowane standardy usług. Sama konkurencja nie wystarczy, aby wypracować tutaj odpowiednie rezultaty, wręcz przeciwnie, wymagana jest współpraca niezależnych warsztatów. Edukacja w zakresie obsługi klienta, korzystanie z nowoczesnych systemów informatycznych, inwestycje w szkolenia – to rozwiązania, które proponujemy i przy których realizacji chcemy warsztatom pomagać.

 

Dołącz do nas

Jeśli jesteś zainteresowany przystapieniem do naszej Organizacji lub chcesz rozpocząć współpracę z nami zapraszamy do kontaktu.

Witold Rogowski, witold.rogowski@moveo.org.pl

O nas

Moveo zostało powołane w celu reprezentowania interesów przedstawicieli firm usługowych z branży motoryzacyjnej, a w szczególności niezależnych warsztatów i Stacji Kontroli Pojazdów.

Główne cele organizacji to:

 • praca nad zmniejszaniem szarej strefy w branży warsztatowej,
 • walka z wypaczeniami prawnymi, zbyt wygórowanymi przepisami w stosunku do warsztatów,
 • wsparcie działań legislacyjnych na rzecz aftermarketu,
 • pomoc prawna dla warsztatów,
 • wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstwa,
 • troska o wizerunek warsztatów niezależnych,
 • szkolenia w zakresie obsługi klienta i innych istotnych działań warsztatów,
 • wspieranie reform dotyczących branży SKP.

Zadaniem Związku jest:

 • występowanie w interesie i na rzecz pracodawców branży warsztatowej;
 • oddziaływanie na kształt polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczących interesów branży;
 • jednoczenie pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju branży motoryzacyjnej;
 • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego uwzględniającego prawa i obowiązki oraz interesy zrzeszonych pracodawców;
 • występowanie do organów władzy publicznej posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą branży motoryzacyjnej.

Swoje cele i zadania realizujemy w następujący sposób:

 • opiniowanie założeń do projektów ustaw i aktów wykonawczych celem tworzenia optymalnych warunków rozwoju życia gospodarczego z uwzględnieniem rozwoju branży motoryzacyjnej
 • prowadzenie rozmów pomiędzy członkami Organizacji a instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie zadań Organizacji;
 • delegowanie i reprezentowanie pracodawców w komisjach i zespołach problemowych powoływanych na różnych szczeblach przez organy władzy i administracji państwowej i samorządowej;
 • reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców;
 • organizację szkoleń, seminariów na rzecz członków zrzeszonych.

Nasze działania

Organizacja Pracodawców Motoryzacyjnych MOVEO kontynuuje współpracę ze szkołami zawodowymi.

W drugiej połowie ubiegłego roku MOVEO rozpoczęło współpracę z placówkami edukacyjnymi, oferując m.in. szkolenia dla uczniów. W tym roku cykl szkoleniowy jest kontynuowany. Pod koniec kwietnia w Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie odbyło się szkolenie dla uczniów klas trzecich. Tematem szkolenia był „Marketing usług serwisowych.

– Temat szkolenia doskonale wpisał się w podstawę programową uzupełniając materiał związany z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Na naszym szkoleniu dość szeroko wyszliśmy poza samą obsługę klienta w serwisie samochodowym. Sporo czasu poświęciliśmy na kierunek rozwoju warsztatów samochodowych, motoryzacji ora na zmianę zachowań kierowców-klientów. Oddzielny blok poświęcony był sposobom reklamy warsztatów oraz obsłudze reklamacji – mówi Witold Rogowski, Dyrektor ds. Operacyjnych MOVEO.

Współpraca Organizacji Pracodawców Motoryzacyjnych MOVEO ze szkołami zawodowymi będzie kontynuowana.

MOVEO i VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Mechaników

 

VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Mechaników - relacja Motofaktor.pl Uczniowie z Krakowa pokonali 29 konkurujących z nimi zespołów w tegorocznej edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Mechaników. Na podium nie zabrakło miejsca dla uczniów z Radzynia Podlaskiego.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Mechaników organizowane przez Fundację Cooperatio tradycyjnie już towarzyszyły poznańskim targom Motor Show. Wzięło w nich udział 30 dwuosobowych zespołów wyłonionych po teście, który uczestnicy rozwiązywali na stronie internetowej głównego partnera i pomysłodawcy tej kategorii konkursu – firmy ExonnMobile.
W tym roku uczestnicy Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Mechaników po raz pierwszy mieli do czynienia z praktyczną konkurencją dotyczącą alternatywnych układów napędowych. Obsługa samochodu z napędem hybrydowym wymaga od mechanika nie tylko większego zakresu wiedzy, ale także uprawnień. Konieczne jest uprawnienie do obsługi układów wysokonapięciowych do 1kV. Oprócz tego, mechanik musi zdawać sobie sprawę z istotnych różnic w budowie między pojazdem hybrydowym a klasycznym, które nie ograniczają się jedynie do układu napędowego. Zadaniem młodych mechaników było wskazanie i nazwanie elementów składowych układu hybrydowego samochodu Hyundai Ioniq znajdujących się w komorze silnika zasilanych prądem stałym o napięciu powyżej 60 V.

„Wiedza tych młodych ludzi jest na bardzo wysokim poziomie. Dla wielu doświadczonych mechaników hybryda nadal jest czarną magią, nie wiedzą jak się za nią zabrać, na jakich zasadach działa, nie wiedzą co można, a czego nie można robić. Natomiast ci młodzi chłopcy wchodzili bardzo odważnie w komorę silnika, bez problemu potrafili nie tylko wskazać i nazwać części składowe układu hybrydowego, ale bardzo ciekawie o każdym z tych elementów opowiadali. Widać, że temat pojazdów hybrydowych, czy elektrycznych nie jest im obcy. Ich poziom wiedzy oceniam bardzo wysoko, jako znacznie wybiegający poza programowy schemat nauczania. To dobrze wróży na przyszłość” – mówił Witold Rogowski, dyrektor ds. operacyjnych Organizacji Pracodawców Motoryzacji Moveo.

Moveo po raz pierwszy zaangażowało się w organizację Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Mechaników. Organizacja współpracuje z kilkoma palcówkami edukacyjnymi w Polsce. „Moveo stało się dla szkół platformą porozumienia – z jednej strony pomiędzy uczniami a lokalnymi warsztatami, w których mogą oni odbywać praktyki, a później znaleźć pracę. Z drugiej strony to współpraca pomiędzy szkołą a producentami części czy też działami szkoleniowymi producentów części, którzy bezpłatnie organizują szkolenia dla uczniów. Moveo jest katalizatorem pomiędzy tymi grupami i jak do tej pory bardzo dobrze nam to wychodzi”” – dodał Witold Rogowski.

MOVEO rozpoczyna wdrażanie programu szkoleniowego dla współpracujących placówek edukacyjnych.

W październiku 2016 roku Organizacja Pracodawców Motoryzacji MOVEO rozpoczęła współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach ustalając zakres i charakter współpracy. W grudniu odbył się cykl pierwszych szkoleń dla uczniów klas II, III i IV z Mysłowic i Katowic. Tematem zajęć był „Marketing usług serwisowych” – szkolenie wskazywane bardzo często przez warsztaty jako doskonały wstęp do rozwoju kadry pracowniczej.

– Podobnie jak w przypadku szkoleń prowadzonych dla mechaników, tak i tutaj nie zmieściłem się w zaplanowanym czasie. Temat jest bardzo rozległy, poruszaliśmy wiele kwestii związanych z prowadzeniem warsztatu i obsługą klienta. Uczniowie mieli wiele pytań, które często wychodziły poza zakres szkolenia, ale wiązały się np.: z obsługą najnowszych samochodów – większość z nich ma lub zdobywa doświadczenie warsztatowe i widzą jakie wyzwania stoją dziś przed warsztatami niezależnymi – mówi Witold Rogowski, Dyrektor ds. Operacyjnych MOVEO.

– Takie zajęcia to dla naszych uczniów doskonałe uzupełnienie programu nauczania. Dzięki tym szkoleniom mają szansę przeanalizować problemy z jakimi mierzy się większość serwisów samochodowych. Dodatkową korzyścią było to, że uczniowie dowiedzieli się o wielu ciekawych rozwiązaniach stosowanych w obecnych samochodach, otrzymując równocześnie niezbędne informacje jak należy w takich przypadkach postępować. Jestem przekonany, że po przeprowadzonych oraz planowanych szkoleniach będą mogli innymi oczami spojrzeć zarówno na funkcjonowanie serwisu, jak również na klientów i ich samochody – dodaje Tomasz Jeziorowski, wicedyrektor ds. szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

Współpraca pomiędzy Organizacją Pracodawców Motoryzacji MOVEO a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach oraz innymi placówkami edukacyjnymi będzie kontynuowana w 2017 roku.

– To dobry kierunek rozwoju; wiem, że serwisy samochodowe poszukują przyszłych pracowników i oczekują od nich jak najlepszego przygotowania do pracy w zawodzie mechanika. Coraz częściej szkoły zawodowe nawiązują ścisłe kontakty z warsztatami i uważam, że MOVEO może stać się doskonałą platformą dla takich kontaktów – dodaje Witold Rogowski.

– Sygnały, jakie otrzymujemy od współpracujących mechaników są jasne: potrzebujemy uczniów, potrzebujemy przyszłych pracowników – chcemy się rozwijać. Jestem przekonany, że uczniowie kończący naszą szkołę będą dobrze przygotowani do przyszłej pracy – uzupełnia Tomasz Jeziorowski.

 

Wspieramy kampanię Bezpieczny warsztat.

W pierwszej połowie tego roku ruszyła kampania społeczna adresowana do kierowców – Bezpieczny Warsztat (bezpiecznywarsztat.pl). Organizatorem kampanii jest SDCM – organizacja skupiająca największych niezależnych producentów i dystrybutorów części zamiennych, działających w Polsce, a ambasadorem akcji jest Adam Klimek – mechanik znany z programu „Samochód marzeń – kup i zrób”. Kampania ma za zadanie  pokazać siłę polskiego rynku części zamiennych, zarówno dystrybutorów jak i warsztatów niezależnych. Ma wskazać kierowcy gdzie może bezpiecznie pozostawić swój samochód i spodziewać się fachowej obsługi. Lista warsztatów, które zgłaszają swój udział w kampanii stale się powiększa.

Organizacja Pracodawców Motoryzacji MOVEO wspiera akcję Bezpieczny Warsztat – tego typu inicjatywy skutecznie zmieniają wizerunek polskich warsztatów niezależnych. Pokazują kierowcy korzyści wynikające z obsługi samochodu w warsztatach niezależnych oraz oszczędności jakie zyskuje dzięki montowaniu części pochodzących od dystrybutorów niezależnych. Zachęcamy wszystkie warsztaty zrzeszone w MOVEO do udziału w tej kampanii.