O nas

Moveo zostało powołane w celu reprezentowania interesów przedstawicieli firm usługowych z branży motoryzacyjnej, a w szczególności niezależnych warsztatów i Stacji Kontroli Pojazdów.

Główne cele organizacji to:

 • praca nad zmniejszaniem szarej strefy w branży warsztatowej,
 • walka z wypaczeniami prawnymi, zbyt wygórowanymi przepisami w stosunku do warsztatów,
 • wsparcie działań legislacyjnych na rzecz aftermarketu,
 • pomoc prawna dla warsztatów,
 • wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstwa,
 • troska o wizerunek warsztatów niezależnych,
 • szkolenia w zakresie obsługi klienta i innych istotnych działań warsztatów,
 • wspieranie reform dotyczących branży SKP.

Zadaniem Związku jest:

 • występowanie w interesie i na rzecz pracodawców branży warsztatowej;
 • oddziaływanie na kształt polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczących interesów branży;
 • jednoczenie pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju branży motoryzacyjnej;
 • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego uwzględniającego prawa i obowiązki oraz interesy zrzeszonych pracodawców;
 • występowanie do organów władzy publicznej posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą branży motoryzacyjnej.

Swoje cele i zadania realizujemy w następujący sposób:

 • opiniowanie założeń do projektów ustaw i aktów wykonawczych celem tworzenia optymalnych warunków rozwoju życia gospodarczego z uwzględnieniem rozwoju branży motoryzacyjnej
 • prowadzenie rozmów pomiędzy członkami Organizacji a instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie zadań Organizacji;
 • delegowanie i reprezentowanie pracodawców w komisjach i zespołach problemowych powoływanych na różnych szczeblach przez organy władzy i administracji państwowej i samorządowej;
 • reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców;
 • organizację szkoleń, seminariów na rzecz członków zrzeszonych.